شرایط و مقررات هاست رایگان

کلیه بازدید کنندگان و کاربران سایت تقاضا می شود برای همکاری بهتر قوانین مرتبط به خود را حتما” مطالعه بفرمایید تا در هیچ موردی به مشکل بر نخورید . لذا ثبت نام و ساخت حساب کاربری و استفاده از کنترل پنل پارسه دو (panel.parsedev.ir) به منظور پذیرش این قوانین است.